Naš tim

Dr Nenad Stanković

U potrazi za svetskim dostignućima vodećih stručnjaka, dr Nenad Stanković posvećuje se sopstvenoj edukaciji i drži stručna predavanja za kolege u Monaku, Kolumbiji, Francuskoj, Španiji, Holandiji, Austriji, Izraelu, Kini, Rusiji, Egiptu, Litvaniji, Letoniji, Poljskoj, Češkoj, Jordanu, Filipinima, Ukrajini, Mađarskoj, Bugarskoj, Kazahstanu, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Po vokaciji je antiaging trener i edukator u oblasti profesionalnog obučavanja medicinskog kadra. Doktorand je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Kozmetologija na kome pohađa i specijalizaciju. Već petu godinu je internacionalni predavač za prestižnu špansku kompaniju SKIN TECH PHARMA GROUP. Stečena znanja, veštine, iskustvo i profesionalne kontakte sa najizrazitijim predstavnicima antiaginga, uspešno primenjuje u srcu starog Beograda, na Vračaru.

"Estetika me je privukla samom činjenicom da se bavi zdravim ljudima koji žele da žive svoje godine skladno sa izraženom unutrašnjom potrebom da nadograde sebe u estetskom smislu. Da bi se postigla lična harmonija i negovao osećaj zadovoljstva, svi aspekti čovekove ostvarenosti treba da budu usklađeni. To je moja misija – prirodna lepota koja dobija oplemenjujuću snagu"- ističe dr Stanković.

Ivana Gavrilović Stanković, PR menadžer

Po završetku Filološkog fakulteta opredeljuje se za pedagoški rad da bi se kao proučavalac jezika i komunikacije potpuno usmerila ka odnosima sa javnošću, NLP metodologiji i asertivnoj komunikaciji u poslovnom kontekstu, menadžmentu i medijaciji. Kroz pisanje autorskih radova, kolumni i stručnih tekstova na temu motivacije, promenu navika, ponašanja, ograničavajućih uverenja, upravljanja vlastitim emocionalnim stanjima, pripreme za javni nastup, jačanja samopouzdanja i fleksibilnosti, podržava druge da otkriju sve svoje potencijale, pokrenu pozitivne promene u životu i postanu uspešniji na ličnom i profesionalnom planu.

"Kvalitetna komunikaciona osnova na putu poslovnog uspeha pretpostavlja poznavanje i primenu određenih veština i sposobnosti za unapređenje međuljudskih odnosa, tehnika za prevazilaženje konflikata, načina za prepoznavanje komunikativnog stila sagovornika, kao i saveta za aktivno slušanje i usaglašavanje sa drugim učesnicima razgovora. Sve je komunikacija", smatra Ivana Gavrilović Stanković.

Miloš Đikić, asistent

Nakon završene Srednje medicinske škole i zavidnog iskustva u oblasti opšte medicine, svoj doprinos pruža u estetici i sferi neinvazivnog podmlađivanja lica i tela.

"Otvorenost ka očekivanjima i potrebama klijenata, kreiranje kvalitetnih međuljudskih odnosa, visok nivo empatije, entuzijazam i spremnost za inovacije - to je ono čemu težim u svom radu i profesionalnom usavršavanju".