Načini plaćanja

Kreditiranje administrativnom zabranom

Iskoristite mogućnost beskamatnog kreditiranja naših usluga do 6 rata putem administrativne zabrane. Preduslov za ovaj vid finansiranja je sklopljen Ugovor sa firmom u kojoj ste stalno zaposleni. Ugovor je potreban kako bi poslodavac preuzeo obavezu administrativne obustave od zarade u visini dogovorene rate kredita. Na ovaj način možete finansirati i usluge članovima svoje uže porodice.


Plaćanje na rate bez kamate za korisnike kreditnih kartica

UKOLIKO JE TRANSAKCIJA ZAKLJUČENA DINA CARD I VISA REVOLVING KREDITNOM KARTICOM:

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem i ne ulazi u obračun glavnice za revolving model naplate;
  • Prva rata dospeva na naplatu narednog 15-og u mesecu;
  • Sve sledeće rate dospevaju u narednim mesecima u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate i u potpunosti su oslobođene od kamate;

UKOLIKO JE TRANSAKCIJA ZAKLJUČENA MASTERCARD INSTALLMENT KREDITNOM KARTICOM

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem;
  • Prva rata dospeva odmah, a svaka naredna za mesec dana;
  • Sve rate su u potpunosti oslobođene od kamate;

 

do 6 rata sa karticama Komercijalne banke

Platne kartice